Polityka prywatności Serwisu decard.pl 

 

Drogi Użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Serwis. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Administrator danych osobowych

DECARD sp. z o.o.  z siedzibą pod adresem Dobrzechów 446B, 38-100 Strzyżów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000678798, NIP 8191663157, nr REGON 180817419. Jeśli chcesz skontaktować się z nami w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, napisz do nas na adres e-mail: biuro@decard.pl

Zakres przetwarzanych danych

Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas wypełniania formularzy kontaktowych, zamówieniowych, zapisu do newslettera oraz zamawiania darmowych próbek:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Adres zamieszkania
 • Nazwa firmy (jeśli dotyczy)
 • Adres IP
 • Dane dotyczące zamówień (np. historia zamówień, szczegóły dotyczące zamówionych produktów)
 • Dane potrzebne do realizacji zamówień (np. adres dostawy)

Dane te są zbierane i przetwarzane w celu:

 • Realizacji zamówień i dostarczania produktów
 • Kontaktowania się z Użytkownikami w sprawach związanych z zamówieniami
 • Przesyłania informacji handlowych, marketingowych oraz newsletterów
 • Odpowiedzi na zapytania wysyłane przez formularz kontaktowy
 • Przekazywania darmowych próbek
 • Udoskonalania usług i personalizowania oferty
 • Realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa

Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, uwzględniając przedawnienie roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.

Dane osobowe, na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę, będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Prawa użytkownika

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności Serwisu. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia oraz innych uprawnień przewidzianych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Składanie żądań dotyczących danych osobowych

Żądania dotyczące przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać w formie elektronicznej, wysyłając e-mail na adres administratora danych: biuro@decard.pl

Przekazywanie danych osobowych

W przypadku przekazywania danych osobowych do innego podmiotu lub otrzymywania ich z zewnętrznego źródła, zostaną Państwo wyraźnie o tym poinformowani. Na przykład, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Zachowanie poufności i bezpieczeństwa danych

Administrator zobowiązuje się do zachowania pełnej poufności związanej z danymi oraz do należytego zabezpieczenia ich.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe i prywatność

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych w zależności od podejmowanych przez Ciebie działań.

1. Skorzystanie z  bezpłatnych usług oferowanych w Serwisie W jakim celu? Realizacja umowy o świadczenie usług oferowanych w Serwisie. Na jakiej podstawie? Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jak długo? Przez okres obowiązywania umowy. Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w punkcie 4). Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Nie będziesz mieć możliwości skorzystania z naszych usług.

2. Nawiązanie z nami kontaktu (np. w celu zadania pytania) W jakim celu? Obsługa Twoich zapytań lub zgłoszeń. Na jakiej podstawie? Umowa lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w przypadku, gdy Twoje zapytanie lub zgłoszenie dotyczy umowy, której jesteśmy lub możemy być stroną nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu Twoich danych w celu prowadzenia z Tobą komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – jeżeli Twoje zapytanie lub zgłoszenie nie ma związku z umową. Jak długo? Przez czas trwania wiążącej nas umowy lub – jeśli umowa nie zostanie zawarta – do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz 4 punkt* Do upływu okresu dochodzenia roszczeń – zobacz 4 punkt – lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania* Ponadto, Twoje dane będą przetwarzane do upływu okresu, w którym możliwe jest dochodzenie roszczeń – przez Ciebie lub przez nas (więcej informacji na ten temat znajdziesz w 4 punkcie) Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Nie będziemy mieli możliwości udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie lub zgłoszenie. * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

3. Ustawienia przeglądarki lub inne zbliżone działanie zezwalające na prowadzenie działań analitycznych W jakim celu? Analiza sposobu korzystania i poruszania się przez Ciebie po stronie internetowej Serwisu, celem dostosowania strony do potrzeb i zachowania Użytkowników (więcej na ten temat przeczytasz w sekcji „Działania analityczne” i „Pliki cookies” Polityki prywatności) Na jakiej podstawie? Masz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w podanym wyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Jak długo? Do momentu wygaśnięcia ważności lub usunięcia przez Ciebie plików cookies, wykorzystywanych do celów analitycznych* Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Nie uwzględnimy Twoich preferencji dotyczących korzystania z Serwisu w pracach nad jego rozwojem * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

4. Podjęcie działania lub zaniechanie mogące powodować powstanie roszczeń związanych z Serwisem lub naszymi usługami W jakim celu? Ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń, związanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami Na jakiej podstawie? Masz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych osobowych we wskazanym powyżej celu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) Jak długo? Do upływu okresu przedawnienia roszczeń lub do momentu, w którym uwzględnimy Twój sprzeciw wobec przetwarzania* Co się stanie, jeśli nie podasz danych? Brak możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. * w zależności od tego, które ma zastosowanie w danym przypadku i które nastąpi najwcześniej

DZIAŁANIA ANALITYCZNE

W ramach Serwisu prowadzimy działania analityczne, mające na celu zwiększenie jego intuicyjności i przystępności – w odniesieniu do Ciebie będzie to miało miejsce, jeśli zezwolisz na takie działania. W ramach analizy będziemy brać pod uwagę sposób, w jaki poruszasz się po Serwisie – a więc np. to, ile czasu spędzasz na danej podstronie, czy w które miejsca w Serwisie klikasz. Dzięki temu możemy dostosować układ i wygląd Serwisu oraz zamieszczane w nim treści do potrzeb Użytkowników.

PLIKI COOKIES

Nasz Serwis, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

 • są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.);
 • nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

W tym Serwisie ciasteczka wykorzystywane są w celach:

 • zapamiętywania Twojej sesji
 • statystycznych

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz: Firefox Chrome Safari Internet Explorer / Microsoft Edge Pliki cookies nie będą przetwarzane przez nas dłużej niż 30 dni od ostatniej wizyty w Serwisie. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

 • usunąć pliki cookies,
 • blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

W takich przypadkach nie będziemy ich już dłużej przetwarzać. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, które wspierają nas w prowadzeniu działalności. Powierzamy im do przetwarzania Twoje dane – podmioty te przetwarzają dane wyłącznie na nasze udokumentowane polecenie. Poniżej znajdziesz listę odbiorców Twoich danych:

DZIAŁANIE ODBIORCY DANYCH PRZEKAZANIE DANYCH POZA UNIĘ EUROPEJSKĄ
Skorzystanie z bezpłatnych usług dostępnych w Serwisie biuro rachunkowe dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe) dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca
Nawiązanie z nami kontaktu (np. zadanie pytania) Dostawca standardowego oprogramowania biurowego (w tym skrzynki poczty elektronicznej) nie ma miejsca