Projekty unijne

DECARD Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji firmy DECARD Sp. z o.o. w zakresie akcesoriów biżuteryjnych.”

Celem projektu jest zwiększenie aktywności gospodarczej DECARD na rynkach międzynarodowych poprzez rozwijanie sieci współpracy, aktywne poszukiwanie partnerów oraz realizację zdefiniowanego modelu biznesowego w celu wprowadzenia na nowe rynki zagraniczne wysokiej jakości produktów.

Dofinansowanie projektu z UE: 473 787.90 PLN.